Call me +31 (0) 6 – 533 211 31

Privacy protocol van Linde ten Broek: beeld en verhaal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel van dit protocol is duidelijkheid geven over de verkrijging, het gebruik, de bewaring en de vernietiging van persoonsgegevens van opdrachtgevers.

 1. Verkrijgen van gegevens

Persoonsgegevens en contactgegevens worden verkregen via de opdrachtgever. Dit kan een organisatie zijn of een privépersoon.

2. Gebruik van gegevens

Om een opdracht aan te nemen zijn de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden noodzakelijk:

 1. Als zelfstandig ondernemer is het verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. De boekhouding dient vijf jaar te worden bewaard.
 2. Om te corresponderen met de opdrachtgever is het van belang emailadressen en telefoonnummers op te slaan. Nadat de opdracht is afgerond en is geëvalueerd worden deze contactgegevens vernietigd.
 3. De persoonlijke informatie van de opdrachtgever wordt verwerkt tot een verhaal of project. Deze informatie wordt na beeindiging van het project vernietigd en de digitale versie wordt alleen geanonimiseerd opgeslagen. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd alvorens deze wordt opgeslagen en aantekeningen worden vernietigd.

Conform de AVG mogen geen gegevens worden opgeslagen die niet noodzakelijk zijn. Voor het schrijven van verhalen en het maken van projectplannen is aanvullende informatie nodig over de geschiedenis van het project en in sommige gevallen zijn naamgegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden direct na het project verwijderd.

 1. Bewaren van gegevens

Uitsluitend gegevens die om wettelijke redenen dienen te worden bewaard, worden digitaal opgeslagen. Digitale bestanden kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Hiervoor is een goede beveiliging van de computer, tablet en mobiele telefoon middels een virusscan en wachtwoord beveiliging een vereiste. Dit betekent dat de virusscan altijd up-to-date dient te zijn en een wachtwoord regelmatig, minimaal jaarlijks, dient te worden gewijzigd.

 1. Vernietiging van gegevens

Indien gegevens op papier staan worden deze, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, vernietigd. Hiervoor wordt een papiervernietiger gebruikt.

Documenten die digitaal verkregen zijn worden, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, gewist. Dit houdt in dat zowel bestandsmappen en e-mails op de computer, tablet, telefoon zorgvuldig moeten worden gecontroleerd.

 1. Informatie, inzage en correctie

Een opdrachtgever heeft ten alle tijden recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die zij heeft verstrekt.

 1. In geval van datalek

Indien gegevens onbevoegd in handen van derden zijn gekomen, zal hiervan direct bij het
constateren hiervan melding worden gemaakt bij de persoon of personen wie dit betreft en bij de autoriteit persoonsgegevens.

 1. Website
  Via mijn website lindetenbroek.nl houd ik geen gegevens bij van mensen die mijn site bezoeken. Mensen kunnen via de contactpagina een formulier invullen wat ik in de mail ontvang en waardoor ik contact met hen kan opnemen. Ik gebruik geen cookies.